Besparen in de medische praktijk deel 3: Personeelskosten

Besparen in de medische praktijk deel 3: Personeelskosten

Besparen is ook verdienen! MedischOndernemen presenteert in samenwerking met Bespaarbedrijf.nl een serie over bespaarkansen in uw praktijk. Deze week kijken we naar besparingen op personeelskosten.

Veel ondernemers denken dat er op personeelskosten weinig te besparen valt. Rechten van werknemers zijn immers wettelijk geregeld en kostenbesparingen lijken daarom niet haalbaar. Als we echter verder inzoomen op deze kosten blijken er toch aanzienlijke besparingen behaald te kunnen worden.
Directe besparingen
Zowel op het gebied van personeelsverzekeringen als op het gebied van overige personeelskosten zijn wel degelijk kostenbesparingen te halen. Kosten van bijvoorbeeld salarisadministratie zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Ook bij uitzendbureaus, payrolling en recruitment heeft een behoorlijke prijzenslag plaatsgevonden. Deze kosten regelmatig tegen het licht houden, loont altijd de moeite. Begin hier ook weer met het specificeren van de gewenste dienstverlening, met de huidige dienstverlening als uitgangspunt, en (laat) bij verschillende partijen een offerte opvragen. De resultaten zullen u verbazen.
Een andere grote post waar in de regel veel op te besparen valt, zijn kosten die te maken hebben met verzuim. Een zieke medewerker is al lastig genoeg voor een organisatie. Tenslotte moet het werk wel gedaan worden. Bij ziekteverzuim wordt vaak alleen gekeken naar de loonschade die de wettelijke doorbetalingsplicht met zich meebrengt. De kosten voor de arbodienst, de verzuimverzekering en de invulling van de wet poortwachter krijgen in de praktijk te weinig aandacht. Het loont de moeite om hier periodiek kritisch naar te kijken. Een besparing op korte termijn kan vaak gerealiseerd worden door het opnieuw afsluiten van een verzuimverzekering. Vaak is deze per maand opzegbaar en de verzuimhistorie kan leiden tot een lagere premie.
Indirecte besparingen
Naast de directe besparingen, is ook op het gebied van het ziekteverzuim zelf kosten te besparen. Door middel van een goed ingericht verzuimbeleid en arbobeleid kan het ziekteverzuim in uw onderneming verlaagd worden. Door te zorgen voor een goede werksfeer, een gezonde, schone en inspirerende werkomgeving en een arbotechnisch goede werkplek, zullen uw medewerkers zich minder vaak ziek melden. Doordat u hierdoor minder hoeft te investeren in het vervangen van deze zieke medewerkers, bespaart u veel kosten.
Verzuimbeleid is essentieel en hoeft niet ingewikkeld te zijn. Doorgaans helpt het als de drempel van ziekmelden wat hoger wordt gelegd en als het personeel mede-eigenaar wordt gemaakt van het verzuim. Dit kan op een hele positieve manier. Bedenk bijvoorbeeld eens een leuke incentive voor uw medewerkers wanneer het ziekteverzuim in twee opeenvolgende kwartalen daalt. Dergelijke beleidsmatige aanpassingen brengen op korte en zeker ook op lange termijn forse besparingen met zich mee. Er hoeven immers geen kosten gemaakt te worden voor het vervangen van de zieke medewerker. Daarnaast kan door de lagere verzuimstatistieken op de lange termijn ook een lagere premie van de ziekteverzuimverzekering worden gerealiseerd.
Deel deze informatie
Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on Pinterest

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>